Vybrané techniky

Dai-ikkyo (group 1)
De-ashi-harai Hiza-guruma Sasae-tsurikomi-ashi Uki-goshi
Osoto-gari O-goshi Ouchi-gari Seoi-nage
Dai-nikyo (group 2)
Kosoto-gari Kouchi-gari Koshi-guruma Tsurikomi-goshi
Okuri-ashi-harai Tai-otoshi Harai-goshi Uchi-mata
Dai-sankyo (group 3)
Kosoto-gake

Tsuri-goshi

Yoko-otoshi

Ashi-guruma

Hane-goshi

Harai-tsurikomi-ashi

Tomoe-nage

Kata-guruma

Dai-yonkyo (group 4)
Sumi-gaeshi

Tani-otoshi

Hane-makikomi

Sukui-nage

Utsuri-goshi

O-guruma

Soto-makikomi

Uki-otoshi

Dai-gokyo (group 5)
Osoto-guruma

Uki-waza

Yoko-wakare

Yoko-guruma

Ushiro-goshi

Ura-nage

Sumi-otoshi

Yoko-gake